onsdag 5 mars 2014

Jakten på "The One" - Förenkla så långt det går, men inte längre ;)

Inspirerade av Göran Svanelids artikel The Big 5, bedomningforlarande.se

De flesta människor kopplar säkert samman uttrycket ”The One” med Neo som är jagad i Matrix-filmerna. I vår, och snart i tusentals pedagogers värld så står uttrycket för den viktigaste förmågan i Läroplanen. Den förmågan har vi funnit genom att analysera samtliga skolämnens kursplaner. Den återfinns i syftestexterna och särskilt tydlig blir den i de så kallande ”långsiktiga målen”, d.v.s. i de förmågor som avslutar syftestexterna. Efter vår analys fann vi att det var följande förmåga som ”allt” handlade om:

  • Reflektionsförmåga


Lockelsen med denna förmåga är att den är generell - ”The One” finns i alla skolämnen, om än med olika vikt beroende på ämne, samt för alla årskurser, skolformer och människor. Analyserar vi förskolans mål och kursplanerna i både praktiska och teoretiska ämnen inom gymnasieskolan så finner vi samma förmåga. Vi tror att ”The One” kommer att hjälpa lärarna att se trädet i skogen. 

Kanske en oro sprider sig om att analysen är för enkel, att den bortser från viktiga delar? Kan verkligen en förmåga sammanfatta hundratals sidor i läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasiet? Vårt svar är: Ja, så är det, med den begränsningen att ”The One” har sitt fokus på innehållet i de olika ämnenas kursplaner. ”The One” ska utvecklas i undervisningen samtidigt som det är denna förmåga som lärarna ska bedöma. Eller som vi brukar säga: Har du tänkt idag?
"Förenkla så långt det går, men inte längre" (Albert Einstein)
Enkelt, eller hur?

Michael Rystad och Johan Palmgren

1 kommentar: