fredag 17 januari 2014

Äntligen MåliMun

Äntligen!

Redan 2006 var jag och min kollega inne på att skapa en hemsida där lärare skulle kunna lägga upp elevtexter som sedan kollegor från hela Sverige skulle kunna hjälpas åt att bedöma. Denna sida skulle heta MåliMun. Namnet kom sig av att vi ville att både vi och eleverna skulle äga och prata om målen - samtidigt som vi ville att lärare skulle våga prata om mål och bedömning - mål i mun på två sätt med andra ord. Vi var som uppslukade av Lpo94, den nya läroplanen. Tillsammans upptäckte vi bedömningens inriktning, och hur strävansmål relaterade till uppnåendemål och betygskriterier, och med inspiration från Leif Strandbergs "Vygotskij i praktiken" hade vi dessutom fått kött till Lpo94-skelettet. Vi lärde oss nya saker varje dag som vi sedan provade i undervisning, under utvecklingssamtal och genom återkoppling, såsom elevledda utvecklingssamtal, självbedömning, lektionsmål och prov som sträckte sig över flera lektioner. Kort sagt utmanade vi både oss själva och våra kollegors tålamod ;)

Hemsidan för gemensam bedömning blev aldrig av, men en Google-grupp bildades och vi lyckades locka en del spännande människor till att läsa, skriva och dela med sig av sina tankar i de diskussionstrådar som vi startade. MåliMun blev dock aldrig det som vi drömde om, men det fantastiska är att många av de tankar som vi då närde, nu är en självklarhet - med FB-grupper, twitter, bloggar och allt möjligt. Det utvidgade kollegiet frodas och delakulturen är här för att stanna.

Det är med glädje som jag klickar på publicera och ser det första inlägget lämna boet. Nu ska MåliMun äntligen få pröva sina vingar :)

Michael Rystad
@rystads

PS Nu fattas egentligen bara en sak... min kollega, Kristoffer Creutz. Men jag ska nog kunna locka hit honom ;)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar